Skip to content

איך זה שטלה אחד מעז

לראות איך הוא יוצא מהחדר שהוא נמלט אליו, להבין מה כנראה עשו לו שם – ריסק לנו את הלב 😢💔

חתמו על העצומה לסגירת בית המטבחיים חיפה –

עצומה: לסגור את בית המטבחיים בחיפה!

סרטוני אנימלס