fbpx דלג לתוכן

איך כלובי דגים הורגים את החיים בים

האם ידעתם שעד היום (!) מתפשטים במפרץ אילת עשרות מחלות וטפילים שמקורם בכלובי הדגים שהוצאו משם (בהחלטת ממשלה) לפני עשור?

שעד היום הם גורמים לתמותות המוניות? מטורף, לא? האם ידעתם שכל דגי הסלמון שמיובאים לישראל מגיעים מכלובים בים?

שמספר הנמלטים השנתי מהן גדול פי 10 מאוכלוסיית הסלמונים באזור?

שהן למעשה משמידות את מעט סלמוני-הבר שעוד נותרו?

חקלאות מים היא לא פיתרון לבעיית הדיג והידלדלות הדגה - היא בעיה חמורה יותר.

בין היתר כי היא מבוססת על פיטום הדגים בדגי ים.

מקורות ומידע נוסף:

* על המאבק להוצאת כלובי הדגים ממפרץ אילת ונזקיהם המתמשכים באתר עמותת צלול

* מידע מפורט ומקורות על הכחדת סלמוני הבר ע"י כלובי הסלמון

* דו"ח Food & Water Watch על פגיעת כלובי דגים בסביבה

* דו"ח הניטור של מחלות וטפילים במפרץ אילת ב-2017 (מסמך)

* סקירה של עיקרי ממצאי הדו"ח

סרטוני אנימלס