Skip to content

איך מגיבים אנשים לחקירת אנימלס ב"מילועוף"?

מה אומרים אנשים ברחוב בתגובה לחשיפה של אנימלס ממשחטת מילועוף ששודרה בחדשות 2?
יצאנו לבדוק איך אנשים מגיבים לתמונות ששודרו בחדשות – ולתעד את הזעזוע מהחשיפה למה שתעשיית בשר-העוף מנסה להסתיר מהם.
אל תתנו לתעשייה להמשיך להסתיר את האמת מהציבור! כדי שתמונות כאלו לא יישארו סודיות, בואו לחתום על העצומה שלנו הקוראת למשרד החקלאות להתקין מצלמות במשטחות. צריך לדאוג שכולם יהיו מודעים למה שקורה שם!
https://anonymous.org.il/meat-expose

צילום: הילה ספאק
עריכה: איתי אקנין
ראיונות: גל אלפסי

סרטוני אנימלס