fbpx דלג לתוכן

אם היית צריכה לצפות ברגעיו האחרונים של ה"עוף" לפני שאת אוכלת אותו – היית עדיין יכולה לאכול אותו?

ויש אומרים שהרגעים האחרונים הם דווקא רגעי הגאולה מחיי הסבל שקדמו להם.

תודה ל-Mercy For Animals

סרטוני אנימלס