fbpx דלג לתוכן

החיים בזבל

רפת עגלים לבשר בכפר ורבורג (ככל הנראה זכרים "תוצרי לוואי" של תעשיית החלב) מתבוססים בצואתם במכלאת פיטום מצחינה. כך הם "מאוחסנים" במשך חודשים ארוכים, עד שיעלו מספיק במשקל ויזכו לראשונה לצאת ממתחם הזוהמה והזבובים – רק כדי שיובילו אותם באלימות אל סכין השוחט.

צילום: עומר שושן

אל תקחו בזה חלק. הצטרפו לאתגר 22 – מנסים טבעונות יחד, מהבית ובחינם.

סרטוני אנימלס