fbpx דלג לתוכן

הרגעים האחרונים של תרנגולות בכלובים

הייתם מאמינים שלתעשייה האכזרית הזו משרד החקלאות ומשרד האוצר רוצים להעביר עכשיו עשרות מיליונים מכספי הציבור?!

בואו לחתום על העצומה כדי להגיד להם לא לממן את לולי הכלובים האכזריים מכספנו!

התיעוד (של הרגעים האחרונים בחייהן של תרנגולות בלולי כלובים) לקוח מתוך החקירה הסמויה החדשה של צוות החקירות של עמותת אנימלס, בשיתוף עם Sentient.

לתחקיר המלא: החיים הדחוסים בלולי התרנגולות.

סרטוני אנימלס