Skip to content

חדשות 2: התעללות ברפתות החלב

בכתבה ששודרה לפני דקות ספורות בחדשות ערוץ 2, נחשפו צילומים חדשים שמראים את שגרת הסבל של פרות ועגלים ברפתות החלב.

כליאה אכזרית בכלובים צרים ושימוש אלים בשוקרים חשמליים הם רק חלק ממה שנאלצים לסבול עגלים ופרות בתעשיית זו.

משרד החקלאות, כהרגלו, גורר רגליים ומסרב לנסח תקנות ברורות ולו להגנה מינימלית של בעלי חיים במשקים, והיחידים שיכולים לעצור את האכזריות הם… אנחנו! החרמת מוצרים הכרוכים באכזריות היא הדבר המשפיע והחשוב ביותר שאפשר לעשות כדי לחסוך סבל ממושך והרג אלים מאלפי בעלי חיים.

סרטוני אנימלס