Skip to content

חשיפה: כך מחשמלים תרנגולות בתעשיית הביצים

כאשר קצב ההטלה של תרנגולות בתעשיית הביצים יורד, ולא משתלם עוד כלכלית להחזיר בהן, נפטרים מהן על-ידי חישמול למוות על סרט נע, בו הן מוחזקות תלויות במהופך מרגליהן.

צילום: רונן בר

סרטוני אנימלס