Skip to content

חשיפה מתעשיות הביצים והבשר בהודו

חקירה סמויה חדשה של צוות החקירות של "אנימלס" בשיתוף עם PETA India חושפת את האכזריות הנוראה כלפי אפרוחים בתעשיות הביצים והבשר.
סרטוני אנימלס