Skip to content

טום רייגן: למה זכויות בעלי-חיים?

ד"ר טום רייגן נואם בפני המכון המלכותי הבריטי למדע, על הצורך בהצהרת זכויות בעלי-חיים
סרטוני אנימלס