fbpx דלג לתוכן

ככה צריך: הצצה לקשר המקסים שבין אמא-הדוגרת לאפרוחה שלה

הקשר העדין והיפה שמתקיים בין תרנגולת לאפרוחה שלה, כשרק מניחים להן לנפשן. בתעשיות המזון מהחי כיום נשלל מהאפרוחים והתרנגולות לקיים כל קשר. האפרוחים בוקעים במדגרות ענק ומחפשים לשווא את אמם בזמן שממיינים ומשליכים אותם ממסוע למסוע, חותכים את מקוריהם ו"אורזים" אותם בארגזים דחוסים בהם יישלחו ללולים:

סרטוני אנימלס