Skip to content

לולנים בוידויים מפתיעים

"האדם הפך את התרנגולת למפעל לייצור ביצים". מתוך תחקיר אנימלס בלולים המשווקים למותגי הביצים הגדולים בישראל, 2014

לאתר התחקיר:

http://eggs.anonymous.org.il/

לכתבת התחקיר המלאה, כפי ששודרה בחדשות ערוץ 2:

סרטוני אנימלס