fbpx דלג לתוכן

למה התרנגולות מנקרות את הקיר?

גאיה גולדברג, רכזת פרויקט אנימלס להצלת תרנגולות מכלובי סוללה:

"תראו את המקסימות האלה! שלישיית תרנגולות ניצולות מלול סוללה, התעוררו בבוקר הראשון לאחר הצלתן, והתנפלו בניקורים על הקיר הגירני.

הסיבה? הן פשוט מורעבות לסידן. למה?

1. עיוותו אותן גנטית כך שיטילו 300 ביצים בשנה במקום 20. כמעט מדי יום מוטלת ביצה, שקליפת הסידן שלה זוקקה מגופה ומעצמותיה של התרנגולת.

2. עיוות נוסף שהתרנגולות "טופחו גנטית" לו – הוא גודל הביצים: כמה שיותר גדולות.

הדבר היחיד שמרסן את המשך ה"השבחה" לביצים גדולות עוד יותר – הוא הפסדים רבים מדי הנגרמים לתעשייה מצניחת צינור הטלה מוקדמת ותמותה רבה מדי של התרנגולות.

3. ואם לא די באלה, על מנת שיטילו עוד יותר ביצים – מוארים הלולים בתאורה מלאכותית עד שעות הלילה המאוחרות.

את הבריאות הגנטית שהייתה לאמהות-אמהותיהן, בטרם הוכפף גופן למטרות מסחריות, כבר לא נוכל להחזיר לתרנגולות הללו. אבל אנחנו יכולים לתת להן את מה שאיש לא היה אמור למנוע מהן מלכתחילה: להסתובב בחופשיות, לנקר באדמה ובמה שהן מוצאות לנכון, לישון איפה ולצד מי שהן מעדיפות.

מדהים לגלות – למרות הבעיות הגנטיות ולמרות כל מה שעברו – כמה רצון לחיות, כמה יכולת להשתקם וללמוד וכמה תושייה טבעית עוד נותרו בהן."

סרטוני אנימלס