Skip to content

מיצג נגד דיג

איך אנשים הגיבו למיצג המחאה שלנו נגד תעשיית הדגים שהתקיים בסוף-השבוע הזה?

תיעדנו בשבילכם כמה מהתגובות הנבחרות. האם המיצג מעביר בצורה מוצלחת את המסר?

סרטוני אנימלס