fbpx דלג לתוכן

מעבדות לחירות

פעם הן היו "מטילות", מכונות לייצור ביצים, שפחות.

פעם הן היו אסירות-עולם, נידונות לכליאה בצינוק בלי שחרור מוקדם ובלי שחרור בכלל.

משורת הסוללות ישחרר רק המוות. פעם אף אחד לא ראה אותן, הן היו שקופות.

ערכן נמדד רק לפי כמות הביצים שהטילו, ולחייהן, לצרכיהן ולסבלן לא היה שום ערך.

פעם כל מה שציפה להן בעתיד היה גזר-דין מוות בחישמול כשיגיעו לגיל שנתיים.

היום הן סופיה, יסמין, פיצי, דנה ורותי. חמש תרנגולות מקסימות, יקרות ואהובות,

שיוצאות לתפוס שמש ולנקר בעשב הטרי, ביום חמים של שלהי חורף.

גם אתם יכולים לזכות לשחרר תרנגולות מחיי עבדות בכלובי תעשיית הביצים – לחירות בחצר!

לפרטים על פרויקט גידול התרנגולות של אנימלס.

סרטוני אנימלס