Skip to content

"מתים יום יום"

מתוך תחקיר אנימלס בלולים המשווקים לתאגידי הביצים הגדולים בישראל, 2014

לאתר התחקיר:

https://eggs.anonymous.org.il/

לכתבת התחקיר המלאה, כפי ששודרה בחדשות ערוץ 2:

סרטוני אנימלס