fbpx דלג לתוכן

רבנים מדברים על תעשיית הבשר

מה יש לרבנים להגיד על תעשיית הבשר?

דברים שאמרו הרב מרדכי עזרן, הרב שלמה פפנהיים, הרב גדעון הולנד, הרב שבתי רפפורט, הרב נועם בכור, הרב אבי זרקי, ועוד, שצריכים להדליק נורה אדומה אצל כל מי שאכפת לו מכשרות, או מאיסור צער בעלי-חיים.

סרטוני אנימלס