Skip to content

תחקיר ערוץ 10: תעשיית הדגים וזיהום הים והנחלים

על "נחל הלשלשת" שאליו נפלט הזיהום מבריכות הדגים במעגן מיכאל, והרעלים שנפלטים בנמל אשדוד, בסמוך לכלובי הדגים.

מתוך חדשות ערוץ 10, פברואר 2014

סרטוני אנימלס