fbpx דלג לתוכן

תיעוד: כך נפטרים מתרנגולות בתעשיית הביצים בסוף דרכן

גאיה גולדברג, רכזת הפרוייקט לאימוץ תרנגולת מלולי הסוללה, הצליחה לאחרונה לתעד את האופן בו משרד החקלאות נוהג להשמיד את התרנגולות בהגיען לגיל שנתיים.

וכך היא כותבת: "מדי יום נוסעת שיירה קטנה ברחבי הארץ: רכב פרטי נהוג בידי קבלן עבודה, טרנזיט עמוס פועלים, משאית ועליה שתי מכולות ענק זו על גבי זו ומשאית קטנה נוספת – "א.ש. תעשיות אקולוגיות" רשום עליה.

השיירה תעבור בין מושבים וקיבוצים, בנופים מוריקים ומרחבי שדות רוגעים.

בהגיעה אל אחד הישובים, תיכנס אליו ותיסע ברחובותיו, עד שתיעצר ליד אחד מלולי התרנגולות המטילות.

לול, בו הגיעו התרנגולות לגיל שנתיים, וכבר אינן מטילות ביצים כבעבר.

דלתות המשאית הקטנה יוסטו, ומתקן החישמול יחשף.

המשאית הגדולה תפרוק את אחת המכולות שעליה, ותצמיד אותו אל מתקן החישמול.

אחד הפועלים ימשוך כבל חשמלי מהמתקן, ויהדק היטב את התקע אל שקע החשמל שבתוך הלול.

כפתור ההפעלה יילחץ. הפועלים יפשטו על הלול.

המשימה העומדת לפניהם: לרוקן את כל הכלובים – שלושת אלפים, חמשת אלפים, עשרת אלפים תרנגולות או יותר– בזמן הקצר ביותר.

כלוב אחר כלוב הם יעברו, ימשכו החוצה בכח את התרנגולות המבוהלות.

במאבק הקצר והאלים, רגליים וכנפיים יישברו. הם יתפסו אותן הפוכות מרגליהן, חמש בכל יד, ויצאו אל משאית החישמול.

פועל יתלה אותן בזו אחר זו על תופסנים הנעים על סרט נע.

הן יביטו בעולם הלא מובן הזה בפעם האחרונה. בפעם האחרונה יקלוט מבטן את היצורים ההולכים על שניים.

לו יכלו לדבר בשפת-אדם, היו קוראות לו: "שטן".

פלטה חשמלית תשלח זרם קטלני אל כל אחת מהן.

גופותיהן ישתחררו מהתופסנים ויפלו אל המכולה, גודשות אותה, נערמות זו על גבי זו.

פועל יטפס על הררי גופותיהן, ויפזר אותן במכולה באופן שווה.

משרוקן הלול, משחושמלה התרנגולת האחרונה,

משנדם קול קירקורן המבועת – יילחץ שוב מתג ההפעלה, מתקן החישמול יעצר ויידום גם הוא, המכולה תכוסה היטב ביריעה ותועמס על הטריילר , דלתות משאית החישמול ייסגרו , הפועלים יעלו על הטרנזיט והקבלן אל מכוניתו.

השיירה תצא אל הדרך, אל הישוב הבא, אל הלול הבא. לאחר הלול האחרון, לאחר ששתי מכולות הענק יתמלאו בגופותיהן של כחמש-עשרה אלף תרנגולות, ימשיכו הקבלן, הפועלים ונהגי המשאיות – איש איש אל ביתו, עייפים מעמל יומם.

בעייני עצמו – אף אחד מהם איננו שטן. בעייני עצמו – כל אחד מהם הוא אדם טוב, מוסרי, מתפרנס בכבוד, שומר חוק.

בדיוק כמו כל אותם האנשים הטובים, שבסך הכל רוצים לאכול חביתה בבוקר."

מעוניינים/ות לעזור לגאיה בפרוייקט אימוץ התרנגולות, לאמץ תרנגולת או לתרום?

סרטוני אנימלס