fbpx דלג לתוכן

תיעוד: פרות מוחזקות שעות ללא יכולת לזוז

כך מוזנחות לעתים פרות במשך שעות, כבולות בראשן לגדר, ללא יכולת לזוז.

התיעוד המצורף צולם ע"י פעיל אנימלס שביקר ברפת באזור השרון וראה מספר פרות מוחזקות בצורה זו.

זה לא חדש – מדובר בשיטה קבועה ברפתות רבות.

גם בתחקיר ששודר בחדשות ערוץ 2 וחשף את ההתעללות ברפתות החלב, נראתה שגרה דומה של כליאה, כשסגרים מקבעים את ראשיהן של עשרות פרות בו זמנית לגדר למשך שעות ארוכות.

רפתנים אף הדביקו את השם "הפרה המתאבדת", לאלו מהן שמנסות להשתחרר בגלל הלחץ שנגרם מהכליאה הממושכת, ופוצעות את עצמן בדרך.

הפסיקו לקחת בזה חלק. הצטרפו לאתגר 22 – מנסים טבעונות ביחד.

סרטוני אנימלס