fbpx דלג לתוכן

מהגיהנום לגן עדן – איך מגיבות התרנגולות לחיי חופש?

גאיה גולדברג, רכזת פרוייקט הצלת התרנגולות מלולי סוללה:

"אתמול, שעות ספורות לפני שהגיעה המשאית וחישמלה למוות את כל התרנגולות בלול,

הצלחנו לחלץ אותן ולהעבירן למקום מבטחים.

תרנגולות בודדות מתוך לול של ארבעת אלפים, היחידות שזכו לראות את אור הבוקר….

שדופות, מרוטות, מבולבלות, הן עומדות בפתח החיים החדשים שלהן.

צפו בהן ברגעים הראשונים של החופש 🙂 "

הציל, אימץ, צילם וערך: עמית לוי

סרטוני אנימלס